One more chance to win Tomato Art Fest V.I.T. passes!